Vergelijk aanbiedingen

Favorites

Uw privacy is voor Siefkes Vastgoed van groot belang. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van Siefkes Vastgoed. Wij adviseren u om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website of aanvragen van een dienst laat u bepaalde gegevens achter, waaronder persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• Geboorteplaats.
• Adresgegevens.
• Telefoon.
• E-mailadres.

Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

Siefkes Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om een waardebepaling in te plannen.
• Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren.
• Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
• Opstellen huur- en/of koopovereenkomst.

Persoonsgegevens minderjarige

Indien u jonger bent dan 16 jaar is het alleen toegestaan om persoonsgegevens aan ons te verstrekken wanneer uw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor toestemming geeft.

Termijn

Siefkes Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens conform de termijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de belastingwetgeving (fiscale bewaarplicht).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw, door ons verwerkte, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om te weten wat wij met uw persoonsgegevens doen en heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op uw gegevensdrager plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en uw bezoek wordt geoptimaliseerd. U kunt zelf per niveau aangeven in welke mate u dit wenst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Al onze services worden gecodeerd met SSL.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met:
Siefkes Vastgoed, A. Reijndersstraat B 40, 9663 PL, Nieuwe Pekela
Telefoon: 0597-764001

E-mail: info@siefkesvastgoed.nl